Ben je als werkgever altijd aansprakelijk na een ongeval van een werknemer?

Een ongeval. Werknemer ernstig gewond. Wil schadevergoeding van de werkgever. Is het nu zo dat de werkgever altijd aansprakelijk is? Waardoor hij schadevergoeding moet betalen?

Die gedachte kwam op tijdens de cursus over werkgeversaansprakelijkheid voor de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) die ik verzorgde. Als werkgever moet je zorgen voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Als een werknemer een ongeval krijgt, bewijst dat toch dat je tekort bent geschoten? Want als werkgever kom je niet weg met: het is altijd dezelfde onhandige werknemer. Dan moet je juist extra veiligheidsmaatregelen nemen.

Dit baarde de deelnemers zorgen. Want het einde van je zorgplicht is dan toch zoek? Heeft de werknemer dan geen eigen verantwoordelijkheid meer?

Deze vraag speelde ook  in de zaak van de dakdekker. Die wordt door zijn baas naar een eenvoudige ‘klus’ gestuurd. Hij valt door een niet gemarkeerd en afgedekt gat. De baas is daar niet van op de hoogte. Je zou gezien de zorgplicht van de werkgever zeggen: werkgever is aansprakelijk. Toch vond de Hoge Raad op 16 mei 2003 van niet. Factoren die zwaar wogen: de werknemer had ervaring, hij had een veiligheidsdiploma, de klus was eenvoudig.

Er zijn dus wel degelijk grenzen aan de zorgplicht.
De zorgplicht van de werkgever is geen absolute waarborg voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van ongevallen. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou de werkgever zich ook nooit kunnen verweren bij ongevallen. En dat is nu juist wel het geval. Hij mag aantonen dat hij wel degelijk aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
En in de uitspraak van de dakdekker heeft de Hoge Raad een grens getrokken.

Een grens bij de eigen verantwoordelijkheid van ervaren werknemers bij eenvoudige klussen op locaties. Die de werkgever vooraf niet zelf heeft gezien (en volgens de Hoge Raad ook niet vooraf hoefde te zien).
Een enigszins vergelijkbare situatie met het reissysteem in de Nederlandse theaterwereld. Ook naar het buitenland.
Maar let ook op een essentieel verschil. In Nederland zijn theater en bezoekend gezelschap op grond van de Arbowet verplicht tot samenwerking met het oog op de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Dus hier nu juist geen gevaren die de werkgever niet hoefde te kennen.

Toch is één ding duidelijk. De werkgever heeft een zware zorgplicht, maar is daarmee niet altijd aansprakelijk. En de werknemer heeft wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid. Gewoon, opletten.

Wilt je meer weten over werkgeversaansprakelijkheid in de podiumkunsten?
Zodat je weet waar je wel en geen risico loopt? En waarvoor je je als werkgever wel en niet kunt verzekeren?
Klik dan hier om je op te geven voor de cursus Slagvaardig met aansprakelijkheid, introductie voor leidinggevenden.
Datum:  maandag 16 mei a.s. Plaats:  Orpheus, Apeldoorn.

Vindplaats arrest dakdekker: Dusarduyn/Du Puy, HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176.

Gebruikte trefwoorden voor deze nieuwsbrief: , , , , , , , , , , ,