Reacties collega’s

Ik wilde meer inzicht in je positie als werkgever. Hoe kwetsbaar ben je als het om deze onderwerpen gaat?
Door de cursus zag ik dat het beperken van je aansprakelijkheid alles te maken heeft met ‘goed werkgeverschap’. Dan ben je dus niet iets aan het uitsluiten, maar maak je juist beleid. Op het gebied van arbo en personeel. En ook met instructies naar je medewerkers en naar derden.
Wat mij betreft gaat een vervolgcursus dieper in op de consequenties van dit onderwerp op beleidsniveau. Want daarvoor is een middag natuurlijk niet genoeg.

Geert van Itallie
algemeen en artistiek directeur Melkweg
Ik maakte me vaak zorgen. Er wordt zo vaak gezegd: als er iets gebeurt op de vloer, kun je meteen aangeklaagd worden. Dat je maar overal verantwoordelijk voor bent.
Ik had de stille hoop op houvast door de cursus. Houvast bij alle beslissingen die ik op een dag moet nemen. Die hebben altijd met veiligheid te maken. Dat je het gewoon kunt opzoeken. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar ik heb wel geleerd met een andere bril naar de dagelijkse werkpraktijk te kijken.
Daardoor is mijn stress op het gebied van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid sterk verminderd.
En dat is voor mij als leidinggevende natuurlijk wel belangrijk!

Steven Houtman
Hoofd technische dienst Zaantheater
Voor mij, maar ook voor mijn zakelijk directeur is het belangrijk om meer te weten over aansprakelijkheid. Zo is hij er minder tijd aan kwijt.
Ik kan niet zeggen dat ik het een leuk onderwerp vind, maar het hoort er wel bij, als je leidinggevende bent. Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen in discussies over dit onderwerp.
Ik kan nu bijvoorbeeld naar de ZZP’ers die we inhuren veel duidelijker zijn. Over wat we van hen verwachten en hoe we dat op papier regelen. En hoe je het moet doen als het gezelschap reist, met samenwerkende werkgevers dus.
Een eye-opener was ook dat de werkgever burn-out echt moet voorkómen. Dat je eigenlijk met een stress-thermometer de vinger aan de pols moet houden van je mensen en optreedt voordat het te laat is…

Rob Kühlman
Hoofd techniek Frascati Theater
Het onderwerp aansprakelijkheid was een blinde vlek in onze organisatie. Ik wilde er meer van weten.
Want als wij met de opera of een dansgezelschap samen een uitvoering hebben, lopen onze musici ongeval-risico’s.
Door ingewikkelde stellages vlak bij de orkestbak, of omdat er gevlogen wordt of met vuur gewerkt.
En verder was ik geschrokken van de uitspraak over de gehoorschade bij het Gelders Orkest. Dat zij aansprakelijk waren. Wat te doen als orkest?
Wat me het meest aansprak in de cursus was de heldere manier van presenteren. De materie is best onoverzichtelijk. Maar door de kleine hapklare brokjes was het goed te verwerken.Ik zal nu veel beter de Risico Inventarisatie die wij van de opera krijgen kunnen lezen. Wat de risico’s zijn voor onze musici. En ik ga zeker duidelijker optreden wanneer een musicus niet bereid zou zijn de beschermingmiddelen te gebruiken die wij aanbieden.
Rikkert Kremer
Orkestmanager Residentie Orkest
Wij werken met heel veel verschillende mensen in theaters samen. Als je in grote ploegen onder hoge druk werkt, gaat er altijd wel iets mis.
Ik wilde weten hoe de verantwoordelijkheden dan liggen, bijvoorbeeld bij de trekkenwand, en bij keuringen van het decor.Waar ik het meest aan gehad heb in de cursus, is het onderscheid tussen de boetes die je kunt krijgen –dat is de Arbowet- en de aansprakelijkheid van de werkgever  bij schade. Dat je iemand wel iets kan laten tekenen, maar dat je daarmee niets bereikt omdat de eigen werkgever aansprakelijk blijft voor de Arbo. Of het nu om vliegen of vuurwerk gaat.Ik sta nu sterker in discussies wie waarvoor verantwoordelijk is. En wanneer ik dus naar mijn directeur moet, omdat we over bepaalde zaken niet zelf kunnen beslissen.
En dan de ZZP’er. Na de cursus heb ik de contracten laten checken. Zodat wij niet aansprakelijk zijn voor schades door een oververmoeide ZZP’er. En… zodat we fitte ZZP’ers in huis krijgen!

Ed Wielstra
Technical manager Joop van den Ende Theaterproducties
Bij een van onze groepen moest een acteur van de regisseur ergens inklimmen. Het was weliswaar onder de twee meter veertig, maar toch.
Als er wat fout zou gaan, wie was er dan aansprakelijk? Dit soort situaties komt vaker voor. Ik wilde daar meer over weten en daarom heb ik de cursus gevolgd.
Wat ik zo goed vond aan de cursus is dat je met vakgenoten van gedachten wisselt over dit soort situaties. Onder leiding van iemand die er echt verstand van heeft en die ook weet wat er in onze wereld speelt. Die combinatie heeft een grote meerwaarde. Graag vaker, ook over andere onderwerpen, zoals auteursrecht!
Karin van den Berg
zakelijk leider bij Theaterzaken Via Rudolphi