Vakantie, maar ook rustig?

Zomervakantie 2012.  Met een gerust gemoed? Vaak niet.
Negatieve  beslissingen  over subsidie, of negatieve adviezen.
De toekomst van je instelling hangt aan een zijden draadje. Of zelfs dat niet meer.

Zakelijk leiders zijn vooral met de subsidie bezig, en soms minder met de arbeidsrechtelijke gevolgen voor hun werknemers.
Als je als zakelijk leider of bestuur niet tijdig stappen onderneemt, dan riskeer je dat je de arbeidsovereenkomsten niet tijdig hebt beëindigd. Tijdig, dat wil meestal zeggen: tegen 1 januari 2013. Niet tijdig: dan heb je ongewild toch nog een salarisverplichting.

Ik merk dat zakelijk leiders het op prijs stellen om de termijnen in kaart te -laten- brengen.
Een soort van juridische planning dus. Dan weet je ook wanneer je, indien nodig, het gesprek moet beginnen met je werknemers.

Wat doe je nu als de beslissing over ja/nee subsidie nog genomen gaat worden? Eind juli, met Prinsjesdag, of nog later? Schande natuurlijk dat dit zo laat gebeurt met het oog op nu juist die termijnen. Maar je zult als werkgever toch iets moeten doen.

Ik geef een paar tips.
Stel: de termijn tussen de beslissing over de subsidie en 1 januari 2013 is korter dan de opzegtermijn.

Tip 1: maak een overzicht van de opzegtermijnen van de werknemers en vergelijk die met de termijn die nog resteert na datum subsidiebeslissing.Hoe langer de opzegtermijn, hoe eerder je tot actie moet overgaan.
Tip 2: wacht niet tot de subsidiebeslissing valt. Sterker nog: zorg dat de arbeidsovereenkomsten beëindigd worden tegen 1 januari 2013. Met een zogenaamde ontbindende voorwaarde: wel subsidie,dan geen ontslag.
Tip 3: wil het niet allemaal zelf weten. Je hebt al genoeg aan je hoofd.
Arbeidsovereenkomsten beëindigen kan een juridische slangenkuil worden.

Wil je een steuntje in de rug? Vanwege de vele variabelen, en de juridische kennis terzake? Aarzel dan niet om Recht & Kunst in te schakelen.

Wellicht dringt de tijd meer dan je dacht.
Dacht: hopelijk heeft het bovenstaande je juridisch alert gemaakt.
Want… rechten kun je er niet aan ontlenen!

Geniet vooral van een prettige vakantie…

Gebruikte trefwoorden voor deze nieuwsbrief: , , , ,