Werkgever toch aansprakelijk bij ongeval ZZP’er?

ZZP’ers en podiumkunsten. Een soort werk-LAT relatie. Wel de lusten, maar niet de —werkgevers— lasten. Of toch wel? Hoe zit dat eigenlijk, bij slecht weer? Hoe is dan je positie als opdrachtgever? Daarover gaat dit artikel.

Als opdrachtgever heb je alleen te maken met het werk zelf van de ZZP’er. Geen administratie, vakantie, ziekte, 13e maand. Het werk aan de ene kant en het honorarium aan de andere kant. Dat houdt de relatie fris. Ze zijn graag geziene gasten. Maar let op!

Een ZZP’er in de bouw kreeg een ongeval. Tijdens het verlijmen van kalkzandsteenblokken. Ongeval, dat is: geen werk en geen omzet. Hij stelde de aannemer aansprakelijk en vroeg schadevergoeding.(1)

Was nu de hoofdaannemer opeens aansprakelijk alsof hij een werkgever was?
De ZZP’er vond van wel. Elke werkgever heeft een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer. Deze plicht is wettelijk uitgebreid tot niet-werknemers. Je hoeft helemaal niet een arbeidsovereenkomst te hebben. Als iemand jou werk laat verrichten in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan heeft hij die zorgplicht.

De hoofdaannemer bestreed dit.
De wettelijke uitbreiding gaat louter over ingeleende werknemers of uitzendkrachten. Niet over ZZP’ers. Bovendien hoorde het werk van de ZZP’er —het lijmen van kalkzandsteenblokken— niet tot de ‘core business’ van de aannemer. Dus daarom was het artikel evenmin van toepassing.

Wat vond Vrouwe Justitia ?(2)
Het wetsartikel  gaat niet alleen over inlenen en uitzendovereenkomsten. Ook ZZP’ers kunnen eronder vallen.(3)
Voorts is ‘core business’ niet bepalend. Wel: arbeid laten verrichten in de uitoefening van het beroep of bedrijf. Het bedrijf van de hoofdaannemer was: het bouwen van woningen. En daaronder vielen de verrichte werkzaamheden.

Uitspraak: de hoofdaannemer was aansprakelijk voor de schade die de ZZP’er had geleden door het ongeval.

Wat kun je hiervan als werkgever in de podiumkunsten leren en wat staat je te doen?
Twee conclusies en een tip.

1. Het artikel over de zorgplicht van de werkgever is niet weg te contracteren. Je kunt dus niet overeenkomen met de ZZP’er dat het artikel niet geldt tussen jullie. De wet gaat hier vóór de —afwijkende— afspraak.
2. Zodra je ZZP’ers benut voor werk in de uitoefening van jouw bedrijf of beroep, heb je een zorgplicht. Ook al heb je zelf geen werknemers voor dit soort werk in dienst.
3. Tenslotte wil je als werkgever goed onderzoeken of je aansprakelijkheidsverzekering schade dekt bij ongevallen e.d. door ZZP’ers die voor jou werken.

Conclusie: net zoals Vrouwe Justitia de LAT-relatie steeds meer gelijk stelt met het huwelijk, wordt de ZZP’er op een vitaal vlak, zoals het recht op zorg voor zijn veiligheid, gelijk gesteld met de werknemer. Maar een relatie met een ZZP’er en werknemer tegelijk, dat verbiedt zij niet… 

Wilt je meer weten over werkgeversaansprakelijkheid in de podiumkunsten?
Zodat je weet waar je wel en geen risico loopt? En waarvoor je je als werkgever wel en niet kunt verzekeren?
Klik dan hier om je op te geven voor de eendaagse cursus Slagvaardig met aansprakelijkheid, introductie voor leidinggevenden.
Datum:maandag 16 mei a.s.  Plaats:  Orpheus, Apeldoorn.

(1) Dit artikel gaat niet over Arbo, ZZP’ers en boete. Zie hiervoor het artikel De Arbowet, wanneer geldig voor ZZP’ers?  De twee kwesties hangen samen, maar zijn niet identiek. Vergelijk bij een verkeersongeval de eventuele schadevergoeding voor het slachtoffer en de boete die de politie oplegt aan de schuldige.

(2) Uitspraak Gerechtshof Den Bosch op 9 juli 2007

(3) Artikel 658 lid 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Gebruikte trefwoorden voor deze nieuwsbrief: , , , , , , , , ,